> Проблеми с безжичната LAN връзка > Връзката е нестабилна (бавна или не може да бъде осъществена)
51ES-00Y

Връзката е нестабилна (бавна или не може да бъде осъществена)

Проверете състоянието на мрежовата връзка или настройките на безжичния маршрутизатор или точката за достъп.

Устройството свързано ли е правилно към мрежата?

Проверете мрежовата връзка. Когато устройството не може да се свърже към безжичната LAN мрежа

Проверили ли сте настройките на безжичния маршрутизатор или точката за достъп?

Променете каналите на безжичния маршрутизатор или точката за достъп. Когато използвате няколко безжични маршрутизатора или точки за достъп, предотвратете радиочестотни смущения, като настроите каналите раздалечени един от друг, като "маршрутизатор А: канал 1, маршрутизатор B: канал 6, маршрутизатор C: канал 11."
ЗАБЕЛЕЖКА
За информация как да конфигурирате настройките на каналите вижте ръководствата на потребителя за безжичния маршрутизатор или точката за достъп, или се свържете с производителя.
Ако изходната радио мощност на безжичния маршрутизатор или точката за достъп може да се променя, повишете я.