> Проблеми с мрежата > Устройството набира нежелана дестинация (ако към мрежата е свързан маршрутизатор за набиране)
51ES-00H

Устройството набира нежелана дестинация (ако към мрежата е свързан маршрутизатор за набиране)

Възможна причина може да е, че настройките на маршрутизатора за набиране или DNS сървъра са неправилни. Проверете следното.
Ако маршрутизаторът за комутируем достъп не трябва да препраща броудкаст пакети, настройте маршрутизатора така, че да не препраща броудкаст пакети. Ако маршрутизаторът за комутируем достъп трябва да препраща броудкаст пакети, проверете дали настройките са правилни.
Ако DNS сървърът се намира във външна мрежа, задайте IP адрес за свързване, а не име на хост, дори когато се свързвате с устройствата в мрежата, към която е свързано устройството.
Ако DNS сървърът се намира в мрежата, към която е свързано устройството, и информацията за устройствата, които са свързани към външна мрежа, е запаметена в DNS сървъра, проверете дали настройките са зададени правилно.