> Проблеми с мрежата > Не можете да откриете сървъра за печат, към който да се свържете
51ES-00J

Не можете да откриете сървъра за печат, към който да се свържете

Проверете състоянието на сървъра за печат и компютъра.
Проверете дали сървърът за печат и компютърът са свързани правилно.
Проверете дали сървърът за печат работи.
Проверете дали разполагате с необходимите потребителски права за свързване към сървъра за печат. Ако не сте сигурни, се свържете с администратора на сървъра.
Проверете дали е разрешена настройката [Откриване на мрежа] (Откриване на мрежа).