> Проблеми с мрежата > Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) не се показва
51ES-00E

Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) не се показва

Възможна причина може да е, че мрежовите настройки са неправилни или са наложени ограничения за свързани функции. Проверете следното.
Връзката с мрежата може да е неуспешна. Вижте също точките по-долу.

Активирани ли са всички необходими настройки за използване на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Проверете дали <Използване на HTTP> и <Използване на отдалечен П.и.> са зададени като <Вкл.>.

Използвате ли прокси сървър?

Ако използвате прокси сървър, добавете IP адреса на устройството в списъка [Изключения] (Изключения) (адреси, които не използват прокси сървъра) в диалоговия прозорец с настройки за прокси сървър на уеб браузъра.