> Проблеми с отпечатването > Извежда се празна страница
51ES-018

Извежда се празна страница

Проверете състоянието на тонер касетите.

Тонер касетите поставени ли са правилно?

Поставете отново тонер касетите.  

Някоя тонер касета достигнала ли е края на живота си?

Проверете оставащото количество тонер в касетите.