> Проблеми с отпечатването > На екрана за избор на файл не се показват документи (защитен печат)
51ES-017

На екрана за избор на файл не се показват документи (защитен печат)

Когато свободното пространство в паметта започне да се изчерпва, документите не се показват на екрана за избор на файл. Проверете следното.
Ако дадена задача е поставена в изчакване в опашка, изчакайте, докато задачата се изпълни.
Ако в паметта се съхраняват защитени документи, отпечатайте защитения документ.
При документ, състоящ се от много страници, го разделете на няколко части, преди да отпечатате.
Намалете резолюцията на печата.