> Проблеми с отпечатването > Отпечатването изглежда бавно
51ES-016

Отпечатването изглежда бавно

Възможна причина може да е, че свободното пространство в паметта се изчерпва. Проверете следното.
ЗАБЕЛЕЖКА
Следните явления са сред характеристиките на устройството и следователно не указват възникването на аномалии.
Отпечатването на първата страница отнема време.
Скоростта на печат може да е по-бавна в зависимост от ориентацията на заредената хартия. Ако е възможно, променете ориентацията на хартията.
След продължителна сесия на отпечатване или отпечатване от тясна хартия, скоростта на печат намалява или настъпва пауза в печата, за да може да се адаптира температурата на главния модул или качеството на изображението.
При пауза в отпечатването изчакайте известно време. След завършване на адаптирането отпечатването се възобновява.

Използвате ли функцията за защитен печат?

Ако не използвате функцията за защитен печат, се препоръчва да зададете <Използване на защитен печат> като <Изкл.>.