> Проблеми с отпечатването > Печатането води до размазване на текста
51ES-033

Печатането води до размазване на текста

Възможна причина може да е, че драйверът за принтера не е поставен правилно или има проблем с документа. Проверете следното.

Дали използвате подходящ драйвер за принтер?

Проверете дали е поставен подходящ за устройството драйвер за принтер.
Когато извършвате печат, проверете дали е избран подходящ за устройството драйвер за принтер.

Има ли проблем с драйвера на принтера?

Преинсталирайте драйвера за принтер. За повече информация относно процедурата за инсталиране вижте ръководствата за съответните драйвери в уеб сайта за онлайн ръководства.

С USB връзка ли печатате?

Подменете USB кабела. Ако използвате дълъг USB кабел, го подменете с по-къс такъв.
Ако използвате USB концентратор, свържете устройството директно към компютъра посредством USB кабел. Ако комуникацията е невъзможно само при използване на USB концентратор, се свържете с производителя на USB концентратора.

Появяват ли се корумпирани символи, когато печатате даден документ или печатате с определено приложение?

Създайте въпросния документ отначало или импортирайте съдържанието на документа в нов файл и опитайте да отпечатате отново.
Проверете дали документът може да се отпечата правилно от различно приложение. Ако резултатът е неуспешен, това показва, че има проблем с първоначалното приложение. Свържете се със създателя на приложението.