> Проблеми с USB връзката > Не можете да комуникирате с компютър чрез USB връзка
51ES-012

Не можете да комуникирате с компютър чрез USB връзка

Възможна причина може да е, че USB кабелът не е свързан правилно или е избран неправилен порт. Проверете следното.

USB кабелът свързан ли е правилно?

Проверете и двата крайни конектора на кабела: единия, който се свързва към устройството, и другия – към компютъра.
Конекторът с плоска форма: свържете към USB порта на компютъра.
Конекторът с квадратна форма: свържете към USB порта на устройството.
Подменете USB кабела. Ако използвате дълъг USB кабел, го подменете с по-къс такъв.
Ако използвате USB концентратор, свържете устройството директно към компютъра посредством USB кабел. Ако комуникацията е невъзможно само при използване на USB концентратор, се свържете с производителя на USB концентратора.

Правилния порт ли сте избрали?

Проверете настройките за портовете.  
Ако няма наличен порт за използване или не знаете кой порт да използвате, преинсталирайте драйвера на принтера. Когато преинсталирате драйвера на принтера, правилният порт се създава автоматично.  

USB портът на компютъра работи ли правилно?

Рестартирайте компютъра и устройството. Ако компютърът разполага с няколко USB порта, свържете USB кабела към различен USB порт от използвания до момента.