> Проблеми с USB връзката > Включването на устройството кара компютъра да се включи
51ES-013

Включването на устройството кара компютъра да се включи

Това може да се случи в среда, където Mac устройство и това устройство са взаимно свързани с USB кабел.
Извадете USB кабела и включете машината. Свързването с помощта на USB концентратор може да разреши проблема.