> Друк відбувається неналежним чином > Папір скручується або загинається > Папір загинається
50FU-065

Папір загинається

Причиною може бути невідповідний папір або його неправильне завантаження. Перевірте зазначене нижче.

Чи правильно завантажено папір?

Якщо стос завантаженого паперу перевищує позначку максимального завантаження або розміщений під кутом, папір може загинатися.  

Ви використовуєте папір, який увібрав вологу?

Замініть на відповідний папір.  

Ця проблема виникає під час друку на конвертах чи тонкому папері?

Змініть значення параметра <Paper Wrinkle Correction>. Значення <Mode 1> ефективне для друку на конвертах. Значення <Mode 2> забезпечує сильніше покращення та є ефективним для друку на конвертах і тонкому папері. Спочатку спробуйте встановити режим <Mode 1>.  
ПРИМІТКА
Коли вказано режим <Mode 1> або <Mode 2>, надруковані зображення можуть бути розмитими.

Перевірте, чи використовується правильний папір.

Перевірте, чи використовується правильний папір, і замініть на потрібний.