> Поширені проблеми > Індикатор помилки світиться або блимає
50FU-002

Індикатор помилки світиться або блимає

Якщо виникає помилка, індикатор починає світитись або блимати. Перевірте зазначене нижче.

Чи правильно завантажено папір?

Перевірте правильність завантаження паперу.  

Чи не трапилося зминання паперу?

Перевірте, чи не сталося зминання паперу. Якщо його зім’ято, на екрані відобразиться відповідне повідомлення. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб видалити зім’ятий папір.

Чи на екрані відображається повідомлення?

У разі виникнення проблеми на екрані відображається повідомлення. Переконайтеся, що вжили всіх указаних у ньому заходів, щоб усунути проблему.

Перезапустіть апарат.

Вимкніть апарат, зачекайте принаймні 10 секунд і знову ввімкніть його.
ПРИМІТКА
Якщо проблему усунуто, індикатор помилки вимикається, а на дисплеї відображається екран основних функцій. Якщо не вдається усунути помилку, зверніться до свого дилера або представника служби технічної підтримки.