> Проблеми з мережею > Апарат підключається не до того адресата (якщо до мережі підключений маршрутизатор комутованої лінії)
50FU-00H

Апарат підключається не до того адресата (якщо до мережі підключений маршрутизатор комутованої лінії)

Причиною можуть бути неправильні параметри маршрутизатора комутованої лінії або DNS-сервера. Перевірте зазначене нижче.
Якщо не потрібно здійснювати розсилку пакетів через маршрутизатор комутованої лінії, налаштуйте його так, щоб пакети не надсилалися методом розсилки. Якщо маршрутизатор комутованої лінії має надсилати пакети методом розсилки, перевірте правильність параметрів.
Якщо DNS-сервер розташований у зовнішній мережі, установіть IP-адресу для підключення (а не ім’я хоста) навіть у разі підключення до пристроїв, що знаходяться в мережі, до якої підключено апарат.
Якщо DNS-сервер розташований у мережі, до якої підключено апарат, і на ньому зареєстрована інформація про пристрої, підключені до зовнішньої мережі, перевірте правильність параметрів.