> Проблеми з мережею > Не вдається підключитися до мережі
50FU-00C

Не вдається підключитися до мережі

Причиною може бути неправильне встановлення портів або параметрів IP-адреси. Перевірте зазначене нижче.
Ознайомтеся також із зазначеними нижче розділами.

Чи вибрано правильні порти?

Перевірте параметри порту.
Якщо немає жодного відповідного порту, створіть його за допомогою драйвера принтера.  

Чи правильно встановлено IP-адресу?

Виконайте тестування підключення, щоб перевірити, чи правильно встановлено IP-адресу.
У DHCP-середовищі IP-адреса отримується автоматично. Перевірте, чи правильно встановлено поточну IP-адресу. Якщо її встановлено неправильно, перевірте, чи ввімкнуто функцію DHCP маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу.  
ПРИМІТКА
За замовчуванням параметри <DHCP> та <Auto IP> активовано й апарат отримує IP-адресу автоматично.

Чи збігається в IP-адресах апарата та комп’ютера частина, що стосується підмережі?

Якщо адреси підмережі не збігаються, виправте це, змінивши IP-адреси апарата та комп’ютера.  

Чи зв’язок не обмежено через брандмауер на комп’ютері?

Якщо IP-адреси або MAC-адресу введено неправильно, доступ до апарата неможливий. У такому разі за допомогою панелі керування виберіть для параметра <IPv4 Address Filter>, <IPv6 Address Filter> або <MAC Address Filter> значення <Off>.

Якщо апарат вимкнуто, а потім увімкнуто, чи буде перервано зв’язок?

Якщо апарат вимкнуто, а потім увімкнуто знову, може статися так, що для апарата буде призначено іншу IP-адресу, відмінну від тієї, що використовувалася раніше. У разі використання протоколу DHCP зверніться до адміністратора мережі та виконайте описані нижче параметри.
На апараті для параметра <DNS Dynamic Update> установіть значення <On>.  
Налаштуйте параметри так, щоб під час кожного запуску апарата йому завжди призначалась однакова IP-адреса.