> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > มีจุดรอยเปื้อนปรากฏบนงานพิมพ์
51RK-037

มีจุดรอยเปื้อนปรากฏบนงานพิมพ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

รอยเปื้อนปรากฏเมื่อใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำหรือไม่

เปลี่ยนการตั้งค่าของ <โหมดความชื้นต่ำ> คุณอาจเห็นผลดีขึ้นด้วย <โหมด 2> มากกว่า <โหมด 1> ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>  
หมายเหตุ
ถ้ามีการระบุ <โหมดความชื้นต่ำ> ความเข้มของงานพิมพ์อาจลดลงหรือไม่เท่ากัน เมื่อใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

การมีรอยเปื้อนปรากฏบนงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือไม่

เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น <แก้ไขรูปภาพไม่ชัด> คุณอาจเห็นผลน้อยที่สุดด้วย <โหมด 1> และเห็นผลดีที่สุดด้วย <โหมด 4> ให้ลองปรับแก้โดยเริ่มต้นด้วย <โหมด 1>  
หมายเหตุ
การตั้งค่าเพื่อให้มีผลดีขึ้นอาจทำให้ความเข้มของงานพิมพ์อ่อนลงหรือความเร็วในการพิมพ์ช้าลง และยังอาจทำให้ขอบมีความคมชัดน้อยลงและมีรายละเอียดที่หยาบขึ้น
ถ้ามีการระบุ [โหมดการปรับบาร์โค้ด] ในไดรเวอร์การพิมพ์ การตั้งค่า <แก้ไขรูปภาพไม่ชัด> จะถูกปิดใช้งาน

ติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากหรือไม่

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่อง อาจเกิดการควบแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ภาพและข้อความซีดจางหรือเป็นด่างดวง ถ้าตั้งค่า <ควบคุมการควบแน่น> เป็น <เปิด> การควบแน่นภายในเครื่องจะหมดไป การขจัดการควบแน่นอาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
ข้อสำคัญ
ขณะที่การขจัดการควบแน่นทำงาน การพิมพ์อาจดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และงานที่ออกมาอาจเป็นกระดาษเปล่า
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณต้องเปิดเครื่องไว้เสมอเพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดการควบแน่น
หากคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> การตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน