> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > งานพิมพ์เป็นสีเทา
51RK-03F

งานพิมพ์เป็นสีเทา

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

เครื่องติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่

ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่เหมาะสม  
จัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง การทำเช่นนี้อาจแก้ไขปัญหาได้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนตลับหมึก