> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > อีกด้านหนึ่งของกระดาษเกิดรอยเปื้อน
51RK-03K

อีกด้านหนึ่งของกระดาษเกิดรอยเปื้อน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์สกปรก ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใส่กระดาษที่เล็กกว่าขนาดของข้อมูลการพิมพ์หรือไม่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษตรงกับขนาดของข้อมูลการพิมพ์

คุณทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์แล้วหรือไม่

ทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์  

เมื่อคุณพิมพ์ภาพฮาล์ฟโทน เช่น ภาพถ่าย บนกระดาษหนาที่มีขนาดเล็ก มีแถบปรากฏขึ้นบนกระดาษหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <ลดก.หลุดลอกของหมึกจากกระดาษเล็กหนา> การตั้งค่ารายการนี้เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง