> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > กระดาษยับหรือม้วนงอ
51RK-03R

กระดาษยับหรือม้วนงอ

หากกระดาษยับหรือม้วนงอ ลองใช้วิธีแก้ไขต่อไปนี้