> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > จุดปรากฏขึ้น
51RK-01W

จุดปรากฏขึ้น

อุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์อาจสกปรก
ทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์  
ถ้าการทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา การตั้งค่า <ลดคราบการเกาะติดของหมึก 1> เป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ความเร็วในการพิมพ์อาจช้าลง