> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > อีกด้านหนึ่งของกระดาษเกิดรอยเปื้อน
51RK-01X

อีกด้านหนึ่งของกระดาษเกิดรอยเปื้อน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์สกปรก ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใส่กระดาษที่เล็กกว่าขนาดของข้อมูลการพิมพ์หรือไม่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษตรงกับขนาดของข้อมูลการพิมพ์

คุณทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์แล้วหรือไม่

ทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์  

มีรอยเปื้อนปรากฏบนงานพิมพ์เมื่อคุณทำการพิมพ์อย่างต่อเนื่องหรือไม่ (LBP664Cx)

สถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์งานที่มีรูปภาพหลายภาพในแบบการเฉลี่ยน้ำหนักด้วยเม็ดสีอย่างต่อเนื่อง* เปลี่ยนการตั้งค่าของ <ทำความสะอาดชุดยึดโดยอัตโนมัติ> หรือ <ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ>/<ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ> ด้วยการตั้งค่า <ทำความสะอาดชุดยึดโดยอัตโนมัติ> คุณจะสามารถกำหนดค่าเพื่อให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันรอยเปื้อน หากคุณตั้งค่า <ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ>/<ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ> เป็นระดับที่สูงขึ้น คุณจะต้องทำความสะอาดตามปกติบ่อยมากขึ้น  
*การเฉลี่ยน้ำหนักด้วยเม็ดสีที่ใช้สำหรับเซลล์ตาราง กราฟ พื้นหลังสื่อการนำเสนอ ภาพถ่าย ฯลฯ
หมายเหตุ
แต่ละครั้งที่ทำความสะอาดด้วย <ทำความสะอาดชุดยึดโดยอัตโนมัติ> กระดาษจะถูกส่งออกมาหนึ่งแผ่น
ถ้าคุณตั้งค่า <ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ>/<ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ> เป็นระดับที่สูงขึ้น ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง
หากอาการไม่ดีขึ้น หลังจากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า <ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ>/<ทำความสะอาดชุดยึดเป็นประจำ> หรือหากคุณไม่ต้องการตั้งค่า <ทำความสะอาดชุดยึดโดยอัตโนมัติ> ให้ดำเนินการ <ทำความสะอาดชุดยึด (ลดคราบที่ด้านหลังกระดาษ)>/<ทำความสะอาดชุดยึด (ลดคราบที่ด้านหลังกระดาษ)>  
หมายเหตุ
การดำเนินการนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าทำในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการพิมพ์ก่อนหน้านั้น