> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย > ไม่สามารถสลับไปมาระหว่าง LAN แบบมีสายและ LAN แบบไร้สายได้
51RK-00U

ไม่สามารถสลับไปมาระหว่าง LAN แบบมีสายและ LAN แบบไร้สายได้

ในการสลับไปมาระหว่าง LAN แบบใช้สายและ LAN แบบไร้สาย คุณต้องใช้งานจากแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง และกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณดำเนินการสลับไปมาจากแผงควบคุมการทำงานของเครื่องใช่หรือไม่

คุณไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อได้โดยไม่ดำเนินการสลับไปมา  

เชื่อมต่อเครื่องกับ LAN แบบใช้สายหรือ LAN แบบไร้สายถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครื่องกับ LAN แบบมีสายหรือ LAN แบบไร้สายถูกต้องหรือไม่
หมายเหตุ
โปรดทราบว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายจากการตั้งค่าอื่น (การตั้งค่า USB หรือ LAN แบบใช้สาย) คุณต้องถอนการติดตั้งไดรเวอร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือสำหรับไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์คู่มือออนไลน์