> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย > SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่จะใช้ไม่ปรากฏในรายการจุดเข้าใช้งาน
51RK-00X

SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่จะใช้ไม่ปรากฏในรายการจุดเข้าใช้งาน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะ SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่จะใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่แบบสาธารณะ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

SSID ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่า SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่คุณจดบันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่  

เชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายถูกต้องแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าอีกครั้ง เมื่อเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายได้

คุณตรวจสอบการตั้งค่าของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานหรือไม่

เมื่อโหมดการพรางตัว*1 หรือการปฏิเสธการเชื่อมต่อทั้งหมด*2 เปิดใช้งานอยู่ มีความเป็นไปได้ว่า SSID จะไม่ปรากฏขึ้น ให้กำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายด้วยค่าที่ป้อนด้วยตนเอง  
*1ฟังก์ชันที่ปิดใช้งานการตรวจจับ SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานได้โดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์อื่นๆ
*2ฟังก์ชันที่เราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานปฏิเสธการเชื่อมต่อหาก SSID ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อนั้นมีการตั้งค่าเป็น "ทั้งหมด" หรือทิ้งว่างไว้
ตรวจสอบว่าไม่ได้ตั้งค่าช่องสัญญาณอื่นนอกเหนือจาก Ch.1 ถึง Ch.13 เมื่อใช้เราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานหลายเครื่อง ให้ป้องกันการรบกวนจากคลื่นวิทยุโดยตั้งค่าช่องสัญญาณแยกห่างจากกัน เช่น “เราเตอร์ A: Ch.1, เราเตอร์ B: Ch.6, เราเตอร์ C: Ch.11"
หมายเหตุ
เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบหรือกำหนดการตั้งค่าช่องสัญญาณ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งาน หรือติดต่อผู้ผลิต