> ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย > เครื่องนี้จะเชื่อมต่อกับปลายทางที่ไม่ได้ตั้งใจ (เมื่อเราเตอร์แบบไดอัลอัพเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่)
51RK-00H

เครื่องนี้จะเชื่อมต่อกับปลายทางที่ไม่ได้ตั้งใจ (เมื่อเราเตอร์แบบไดอัลอัพเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่)

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะการตั้งค่าของเราเตอร์แบบไดอัลอัพหรือเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
ถ้าเราเตอร์แบบไดอัลอัพไม่จำเป็นต้องผ่านแพคเก็ตแบบกระจายข้อมูล ให้ตั้งค่าเราเตอร์แบบไดอัลอัพเพื่อให้แพคเก็ตแบบกระจายข้อมูลไม่ผ่าน ถ้าเราเตอร์แบบไดอัลอัพจำเป็นต้องผ่านแพคเก็ตแบบกระจายข้อมูล ตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DNS อยู่บนเครือข่ายภายนอก ให้ตั้งค่าที่อยู่ IP ที่จะเชื่อมต่อ ไม่ใช่ชื่อโฮสต์ แม้ว่าจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่อยู่บนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่องก็ตาม
ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DNS อยู่บนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครื่องและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกได้รับการลงทะเบียนไว้กับเซิร์ฟเวอร์ DNS ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่