> ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย > ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย
51RK-00C

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะการเลือกพอร์ตหรือการตั้งค่าที่อยู่ IP ผิด ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
โปรดดูรายการด้านล่างนี้ประกอบด้วย

เลือกพอร์ตถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าพอร์ต
เมื่อไม่มีพอร์ตที่เหมาะสม ให้สร้างขึ้นด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์  

ตั้งค่าที่อยู่ IP ถูกต้องหรือไม่

จัดการทดสอบการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบว่าตั้งค่าที่อยู่ IP ถูกต้องหรือไม่
ในสภาพแวดล้อม DHCP จะรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบว่าตั้งค่าที่อยู่ IP ปัจจุบันไว้ถูกต้อง หากตั้งค่าที่อยู่ IP ไว้ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน DHCP ของเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานไว้  
หมายเหตุ
ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จะใช้งาน <DHCP> และ <IP อัตโนมัติ> เพื่อให้เครื่องได้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ

ส่วนที่อยู่เครือข่ายย่อยของที่อยู่ IP ของเครื่องตรงกันกับส่วนที่อยู่นั้นของที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์หรือไม่

ถ้าที่อยู่เครือข่ายย่อยไม่ตรงกัน ต้องจับคู่ให้ตรงกันโดยเปลี่ยนที่อยู่ IP ของเครื่องและคอมพิวเตอร์  

การสื่อสารไม่ถูกจำกัดด้วยไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่

ถ้าป้อนที่อยู่ IP หรือที่อยู่ MAC ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้ ในกรณีนี้ คุณต้องใช้แผงควบคุมการทำงานเพื่อตั้งค่า <ตัวกรองที่อยู่ IPv4>, <ตัวกรองที่อยู่ IPv6> หรือ <ตัวกรองที่อยู่ MAC> เป็น <ปิด>

ถ้าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง การสื่อสารจะถูกปิดใช้งานหรือไม่

เมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง อาจทำให้มีการกำหนดที่อยู่ IP อื่นนอกเหนือจากที่ถูกใช้ไปแล้วให้กับเครื่่อง เมื่อใช้ DHCP โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณและทำการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ตั้งค่า <อัพเดต DNS ไดนามิค> เป็น <เปิด> ในเครื่อง  
ทำการตั้งค่าเพื่อให้กำหนดที่อยู่ IP เดียวกันทุกครั้งที่เริ่มใช้งานเครื่องเสมอ