> ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย > ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน
51RK-00K

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ตรวจสอบว่าเครื่องปรากฏขึ้นหรือไม่ในหมู่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์  
หากไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์