> ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย > ไม่พบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย
51RK-00J

ไม่พบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อด้วย

ตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ทำงานอยู่หรือไม่
ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หรือไม่ หากไม่แน่ใจ ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [การค้นพบเครือข่าย] อยู่หรือไม่