> ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ > ไม่สามารถพิมพ์
51RK-015

ไม่สามารถพิมพ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลการพิมพ์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ USB ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่

ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่  

คุณสามารถพิมพ์หน้าทดสอบ Windows ได้หรือไม่

หากคุณสามารถพิมพ์หน้าทดสอบ Windows ได้ ย่อมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ของแอพพลิเคชั่นของคุณ  

ชื่อไฟล์ของเอกสารที่จะพิมพ์ค่อนข้างยาวใช่หรือไม่

เมื่อคุณส่งงานจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง งานจะถูกส่งพร้อมชื่อที่สร้างตามชื่อไฟล์ของเอกสารและชื่อของแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการพิมพ์ ชื่องานที่ยาวเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งอย่างถูกต้องได้ ดังนั้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์ของเอกสารไม่ยาวเกินไป

คุณใช้ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหรือที่คล้ายคลึงกันใช่หรือไม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้จำกัดการพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหรือซอฟต์แวร์อื่นที่ฝังตัวอยู่ในเครื่อง

ความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารที่เฉพาะเจาะจงหรือพิมพ์จากแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงใช่หรือไม่

สร้างเอกสารที่มีปัญหาขึ้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น หรือนำเข้าเนื้อหาเอกสารลงในไฟล์ใหม่ จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
ตรวจสอบว่าสามารถพิมพ์เอกสารจากแอปพลิเคชันอื่นได้หรือไม่ หากได้ผลสำเร็จดี แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต้นฉบับ โปรดติดต่อผู้ผลิตแอปพลิเคชัน

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใช่หรือไม่

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง  
ตรวจสอบว่าตั้งค่าขนาดกระดาษหรือขนาดผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการสื่อสารแบบสองทิศทางอยู่หรือไม่ หากปิดใช้งานอยู่ ให้เปิดใช้งานและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่  

ไม่มีงานที่ยังคงไม่เสร็จสิ้นใช่หรือไม่

หากการพิมพ์ถูกขัดจังหวะเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม งานจะยังคงอยู่ในเครื่องเป็นข้อมูลที่กำลังรอพิมพ์ ในกรณีนี้ เครื่องอาจไม่ทำงานหรือตอบสนองแม้ว่าจะได้รับคำสั่งพิมพ์ใหม่ ให้ลบงานที่เหลืออยู่ แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง  

คุณพิมพ์ด้วยคำสั่ง lpr ใช่หรือไม่

ในการพิมพ์ไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่องโดยใช้คำสั่ง lpr ให้พิมพ์งานทีละงานตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า <หมดเวลา>  

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่

ในการกำหนดว่าเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือไม่ ให้ตรวจสอบไฟล์บันทึกงาน  

คุณสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๅ ได้หรือไม่

หากไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้เช่นกัน ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่ได้รับอนุญาตหรือสายให้คำปรึกษาของ Canon