> ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ > การพิมพ์ทำงานได้ช้า
51RK-016

การพิมพ์ทำงานได้ช้า

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเหลือน้อย ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
หมายเหตุ
ปรากฏการณ์ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งในคุณลักษณะของเครื่อง ดังนั้นจึงไม่ได้หมายถึงการเกิดความผิดปกติ
ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งกว่าจะพิมพ์หน้าแรก
ความเร็วในการพิมพ์อาจช้าลง ขึ้นอยู่กับแนวของกระดาษที่ใส่ หากเป็นไปได้ ให้หมุนเปลี่ยนแนวของกระดาษ
หลังจากมีการพิมพ์ต่อเนื่องไประยะหนึ่ง หรือพิมพ์บนกระดาษหน้าแคบ ความเร็วในการพิมพ์จะลดลง หรือหยุดพิมพ์ชั่วคราวเพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิของตัวเครื่องหรือการปรับคุณภาพของภาพ
เมื่อการพิมพ์หยุดชั่วคราว ให้รอสักครู่หนึ่ง เมื่อการปรับเสร็จสมบูรณ์ การพิมพ์จะเริ่มต้นอีกครั้ง

คุณใช้ฟังก์ชันการพิมพ์แบบปลอดภัยใช่หรือไม่

ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานฟังก์ชั่นการพิมพ์อย่างปลอดภัย ขอแนะนำให้ตั้งค่า <ใช้การพิมพ์แบบปลอดภัย> เป็น <ปิด>