> ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ > การพิมพ์ส่งผลให้ข้อความเสียหาย
51RK-033

การพิมพ์ส่งผลให้ข้อความเสียหาย

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องนี้หรือไม่
เมื่อคุณทำการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องนี้หรือไม่

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใช่หรือไม่

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้ง โปรดดูคู่มือของไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์คู่มือออนไลน์

คุณกำลังพิมพ์ด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือไม่

เปลี่ยนสายเคเบิล USB หากคุณกำลังใช้งานสายเคเบิล USB แบบสายยาว ให้เปลี่ยนเป็นสายสั้น
หากคุณใช้ฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB หากการสื่อสารไม่สามารถทำได้เฉพาะเมื่อใช้ฮับ USB โปรดติดต่อผู้ผลิตฮับ USB ของคุณ

ตัวอักขระเสียหายเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์เอกสารบางอย่างหรือพิมพ์ด้วยแอพพลิเคชั่นบางตัว

สร้างเอกสารที่มีปัญหาขึ้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น หรือนำเข้าเนื้อหาเอกสารลงในไฟล์ใหม่ จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
ตรวจสอบว่าสามารถพิมพ์เอกสารจากแอพพลิเคชั่นอื่นได้อย่างถูกต้องหรือไม่ หากได้ผลสำเร็จดี แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต้นฉบับ โปรดติดต่อผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น