> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB > ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB ได้
51RK-012

ไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB ได้

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะเสียบสาย USB ไม่ถูกต้อง หรือเลือกพอร์ตผิด ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

เสียบสาย USB ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบขั้วต่อปลายสายเคเบิลทั้งสองตัว: ด้านหนึ่งจะเสียบกับตัวเครื่อง และอีกด้านหนึ่งกับคอมพิวเตอร์
ขั้วต่อทรงแบน: เสียบลงในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
ขั้วต่อทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส: เสียบลงในพอร์ต USB ของเครื่อง
เปลี่ยนสายเคเบิล USB หากคุณกำลังใช้งานสายเคเบิล USB แบบสายยาว ให้เปลี่ยนเป็นสายสั้น
หากคุณใช้ฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB หากการสื่อสารไม่สามารถทำได้เฉพาะเมื่อใช้ฮับ USB โปรดติดต่อผู้ผลิตฮับ USB ของคุณ

คุณเลือกพอร์ตถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าพอร์ต  
หากไม่มีพอร์ตให้ใช้หรือไม่แน่ใจ ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง เมื่อคุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง พอร์ตที่ถูกต้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ  

พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่

เริ่มการทำงานใหม่ทั้งของคอมพิวเตอร์และเครื่องนี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ต USB หลายอัน ให้เสียบสาย USB ลงในพอร์ต USB อื่นที่ไม่ใช่อันปัจจุบัน