> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Bản In Ngả Xám
51SC-03F

Bản In Ngả Xám

Nguyên nhân có thể là do có vấn đề với môi trường hoạt động. Kiểm tra như sau.

Máy có được lắp đặt trong môi trường thích hợp không?

Lắp đặt máy ở vị trí thích hợp.  
Bảo quản hộp mực ở vị trí thích hợp trong hai đến ba giờ, sau đó thử in lại. Làm như vậy có thể giải quyết được vấn đề. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy thay hộp mực.