> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy > Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
51SC-02J

Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.

Gỡ giấy kẹt theo quy trình dành cho vị trí mà xảy ra kẹt giấy.
Khay chứa bản in Kẹt Giấy Bên Trong Máy Hoặc Ở Mặt Sau
Bên trong Kẹt Giấy Bên Trong Máy Hoặc Ở Mặt Sau
Thanh truyền giấy hai chiều Kẹt Giấy Ở Thanh Truyền Giấy Hai Chiều
Mặt sau Kẹt Giấy Bên Trong Máy Hoặc Ở Mặt Sau

Kẹt Giấy Bên Trong Máy Hoặc Ở Mặt Sau

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức để lấy ra, mà thay vào đó là tiến hành bước tiếp theo.
1
Mở nắp trước.
2
Tháo hộp mực ra.
3
Giữ núm xanh lá ở mặt trước và nâng thanh truyền giấy lên.
Tiếp tục giữ thanh truyền giấy cho đến khi được trả về vị trí ban đầu trong bước 5.
4
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
5
Nhẹ nhàng trả thanh truyền giấy về đúng chỗ.
6
Giữ núm xanh lá ở mặt sau và nâng thanh truyền giấy lên.
Tiếp tục giữ thanh truyền giấy cho đến khi được trả về vị trí ban đầu trong bước 8.
7
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
Kéo giấy ra càng thẳng càng tốt để tránh mực in không cố định bị rớt xuống.
8
Nhẹ nhàng trả thanh truyền giấy về đúng chỗ.
9
Mở nắp sau.
10
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
Xác định xem cách nào mà bạn có thể rút giấy bị kẹt dễ dàng hơn và thử cách đó trước.
Kéo giấy ra càng thẳng càng tốt để tránh mực in không cố định bị rớt xuống.
11
Đóng nắp sau.
12
Lắp hộp mực vào.
Đảm bảo đã đẩy vào hộp mực cho đến khi dừng lại.
13
Đóng nắp trước.
LƯU Ý
Khi thông báo vẫn còn hiển thị
Giấy có thể bị kẹt ở các vị trí khác. Kiểm tra các vị trí khác, và lấy giấy bị kẹt ra nếu có. Nếu thông báo vẫn còn hiển thị, hãy kiểm tra xem nắp trước có được đóng chặt hay không.

Kẹt Giấy Ở Thanh Truyền Giấy Hai Chiều

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức kéo ra ngoài, phải làm theo quy trình dành cho vị trí kẹt giấy khác nhau như chỉ thị trong thông báo.
1
Kéo ngăn giấy ra.
QUAN TRỌNG
Hãy đảm bảo giữ ngăn giấy bằng hai tay, và kéo nó nhẹ nhàng. Không làm như vậy, bạn có thể sẽ làm hỏng ngăn giấy do đánh rơi nếu nó trượt ra quá dễ dàng.
2
Nhấn nút màu xanh lá và hạ thanh truyền giấy hai chiều xuống.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
4
Trả thanh truyền giấy hai chiều về vị trí cũ.
Đóng kín thanh truyền cho đến khi nghe tiếng tách.
5
Cài đặt ngăn giấy.
6
Chọn <Có> khi thông báo <Đã lấy tất cả giấy bị kẹt ra chưa?> hiển thị trên màn hình.
LƯU Ý
Khi thông báo vẫn còn hiển thị
Giấy có thể bị kẹt ở các vị trí khác. Kiểm tra các vị trí khác, và lấy giấy bị kẹt ra nếu có. Nếu thông báo vẫn còn hiển thị, hãy kiểm tra xem nắp trước có được đóng chặt hay không.