> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy
51SC-02H

Về Kẹt Giấy

Nếu kẹt giấy, <Kẹt giấy.> sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn <Tiếp> () để hiển thị các giải pháp đơn giản.
Nếu khó hiểu các quy trình trên màn hình, vui lòng xem các phần sau để xóa giấy kẹt.
Khay đa năng/Ngăn giấy Kẹt Giấy trong Nguồn Giấy
Khay chứa bản in Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
Bên trong Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
Thanh truyền giấy hai chiều Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
Mặt sau Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
QUAN TRỌNG
Khi gỡ giấy kẹt ra, không TẮT máy
Việc TẮT máy sẽ xóa các dữ liệu đang được in.
Nếu giấy rách
Gỡ tất cả mảnh giấy ra để ngăn chúng làm kẹt máy.
Nếu kẹt giấy liên tục
Gõ chồng giấy lên trên một bề mặt phẳng để các mép giấy khớp nhau trước khi nạp giấy vào máy.
Kiểm tra đảm bảo giấy thích hợp cho máy.  
Kiểm tra để đảm bảo không có mảnh giấy kẹt còn lại trong máy.
Không dùng sức để gỡ giấy kẹt từ máy ra
Nếu dùng sức để cố gỡ giấy ra có thể làm hỏng các bộ phận. Nếu bạn không thể gỡ giấy ra, vui lòng liên hệ với đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương hoặc liên hệ qua đường dây trợ giúp của Canon. Nếu Vấn Đề Không Thể Giải Quyết