> Vấn Đề Vẫn Còn > Nếu Vấn Đề Không Thể Giải Quyết
51SC-045

Nếu Vấn Đề Không Thể Giải Quyết

Liên hệ với đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương hoặc liên hệ qua đường dây điện thoại trợ giúp của Canon.
QUAN TRỌNG
Không được tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa máy
Nếu bạn tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa máy, thì máy có thể sẽ không được bảo hành nữa.

Khi Liên Hệ Với Canon

Khi liên hệ với chúng tôi, bạn vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau:
Tên sản phẩm (LBP228x / LBP226dw / LBP223dw)
Đại lý nơi bạn mua máy
Chi tiết về vấn đề của bạn (chẳng hạn như bạn đã làm gì và kết quả như thế nào)
Số sê-ri (có thể tìm thông tin trên nhãn dán phía sau máy)
LƯU Ý
Kiểm tra số sê-ri từ bảng thao tác
Chọn <Status Monitor>( <Thông Tin Thiết Bị>/<Trạng Thái Thiết Bị>  <Số Sê-ri>.