> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Dư ảnh Xuất hiện trong Vùng Trống
51SC-01F

Dư ảnh Xuất hiện trong Vùng Trống

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc lượng mực còn lại trong hộp mực thấp. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Hình ảnh bóng ma có xuất hiện trên cùng một trang? (LBP664Cx)

Thay đổi cài đặt cho <Giảm Hiện Tượng Dư Ảnh 1>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, mực có thể không được bám vào đủ chắc, làm cho bản in bị mờ.

Hình ảnh bóng ma có xuất hiện khi bạn thực hiện in liên tục không?

Thay đổi cài đặt cho <Giảm Hiện Tượng Dư Ảnh 2>. Cài đặt thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, mật độ in có thể không đồng đều.

Có phải lượng mực còn lại trong hộp mực ở mức thấp?

Kiểm tra xem lượng mực còn lại trong các hộp mực là bao nhiêu, và thay thế hộp mực nếu cần thiết.  
Bất kể mức mực in được hiển thị, hộp mực có thể đã hết hạn do các điều kiện môi trường của máy và mực trong hộp bị hỏng. Thay hộp mực.