> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Các Đốm Xuất Hiện
51SC-01W

Các Đốm Xuất Hiện

Bộ phận cố định có thể bị bẩn.
Hãy lau sạch bộ phận cố định.  
Nếu làm sạch bộ phận cố định không giải quyết được vấn đề, cài đặt <Giảm Vết Bẩn Cố Định Mực 1> thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, tốc độ in có thể chậm hơn.