> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Tông Màu Không Đúng
51SC-01S

Tông Màu Không Đúng

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc có vấn đề với mặt giấy đang thực hiện in. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Việc in có được thực hiện trên đúng mặt giấy không?

Ở một số loại giấy, một mặt phù hợp để in nhưng mặt kia thì lại không phù hợp. Nếu chất lượng in kết quả kém, hãy thử in ở mặt còn lại của giấy.