> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Một Phần của Trang Không Được In
51SC-01K

Một Phần của Trang Không Được In

Nguyên nhân có thể là do có vấn đề với cài đặt lề hoặc giấy không được nạp đúng cách. Kiểm tra như sau.

Bạn in dữ liệu không có lề phải không?

Hiện tượng này xảy ra nếu không cài đặt lề trong trình điều khiển máy in. Hãy đảm bảo bạn có đặt lề cho tài liệu in.
Thẻ [Hoàn tất]  [Cài Đặt Nâng Cao]  [Mở Rộng Vùng In và In]  [Tắt]

Các thanh dẫn giấy căn chỉnh đúng theo các cạnh của giấy không?

Nếu các thanh dẫn giấy quá lỏng hoặc quá chặt, một phần tài liệu có thể không được in.  

Máy có được lắp đặt trong môi trường có nhiệt độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể hay không?

Khi nhiệt độ thay đổi nhanh chóng trong môi trường lắp đặt máy, hiện tượng ngưng tụ xảy ra có thể làm mờ dần hoặc xô lệch hình ảnh và văn bản. Nếu <Kiểm Soát Ngưng Tụ Hơi Nước> được cài đặt thành <Bật>, hiện tượng ngưng tụ trong máy sẽ được loại trừ. Việc loại trừ ngưng tụ trong máy có thể được thực hiện tự động do thay đổi nhiệt độ.  
QUAN TRỌNG
Khi quá trình loại bỏ ngưng tụ đang được thực hiện, chức năng in có thể không hoạt động đúng và bản in ra có thể là giấy trắng.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bạn cần phải giữ máy BẬT để duy trì hiệu quả loại bỏ ngưng tụ.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, cài đặt Tắt Máy Tự Động sẽ bị vô hiệu hóa.