> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Kết Quả In Không tốt > Đốm Trắng Xuất Hiện
51SC-01U

Đốm Trắng Xuất Hiện

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp hoặc có vấn đề với môi trường hoạt động. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy hấp thụ độ ẩm không?

Hãy thay bằng giấy thích hợp.  

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Máy có được lắp đặt trong môi trường có nhiệt độ thay đổi nhanh chóng và đáng kể hay không?

Khi nhiệt độ thay đổi nhanh chóng trong môi trường lắp đặt máy, hiện tượng ngưng tụ xảy ra có thể làm mờ dần hoặc xô lệch hình ảnh và văn bản. Nếu <Kiểm Soát Ngưng Tụ Hơi Nước> được cài đặt thành <Bật>, hiện tượng ngưng tụ trong máy sẽ được loại trừ. Việc loại trừ ngưng tụ trong máy có thể được thực hiện tự động do thay đổi nhiệt độ.  
QUAN TRỌNG
Khi quá trình loại bỏ ngưng tụ đang được thực hiện, chức năng in có thể không hoạt động đúng và bản in ra có thể là giấy trắng.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bạn cần phải giữ máy BẬT để duy trì hiệu quả loại bỏ ngưng tụ.
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, cài đặt Tắt Máy Tự Động sẽ bị vô hiệu hóa.  

Khi thực hiện in 2 mặt, khoảng trống có xuất hiện ở cạnh trên đầu giấy không? (LBP664Cx)

Khi thực hiện in 2 mặt trên giấy mỏng, khoảng trống có thể xuất hiện trên mặt sau của giấy ở cạnh trên đầu. Cài đặt <SLỗi Bỏ Trốg trên Mặt Sau Giấy>/<Sửa Lỗi Bỏ Trống Mặt Sau cho In Hai Mặt> thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, chất lượng in có thể bị ảnh hưởng.

Khoảng trống có xuất hiện ở cạnh trên đầu giấy không? (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Khi thực hiện in trên giấy mỏng, khoảng trống có thể xuất hiện ở cạnh trên đầu giấy. Cài đặt <Sửa Lỗi Bỏ Trống> thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, bản in có thể bị mờ.

Mật độ in không đồng đều có xảy ra theo cách mà bản in trông giống như hoa văn hình giọt nước?

Cài đặt <Giảm Lỗi Hình Giọt Nước>/<Chống Vệt Nước> thành <Bật> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Bật>, chất lượng in có thể bị ảnh hưởng.

Có phải lượng mực còn lại trong hộp mực ở mức thấp?

Kiểm tra xem lượng mực còn lại trong các hộp mực là bao nhiêu, và thay thế hộp mực nếu cần thiết.  
Bất kể mức mực in được hiển thị, hộp mực có thể đã hết hạn do các điều kiện môi trường của máy và mực trong hộp bị hỏng.