> Khi Bạn Không Thể In Chính Xác > Giấy Bị Có Nếp Gấp Hoặc Bị Cuốn > Giấy Bị Cuốn
51SC-021

Giấy Bị Cuốn

Nguyên nhân có thể là do không sử dụng giấy thích hợp. Kiểm tra như sau.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng giấy thích hợp. Ngoài ra, chỉ định chính xác các cài đặt cỡ và loại giấy.
Thay đổi cài đặt của <Chỉnh Sửa Quăn Giấy>. Hiệu quả cải thiện mạnh hơn với <Chế độ 2> so với <Chế độ 1>. Trước tiên hãy thử với <Chế độ 1>.  
LƯU Ý
Cài đặt một hiệu ứng cải thiện nhiều hơn có thể làm cho bản in bị mờ hoặc tốc độ in chậm hơn.
Nạp lại giấy bằng cách đổi mặt để in lên (mặt trước/mặt sau).
QUAN TRỌNG
Trong vài trường hợp hiếm hoi các triệu chứng có thể trở nên tệ hơn tùy thuộc vào giấy. Nếu điều này xảy ra, hãy thay đổi mặt để in lên về lại mặt trước đó.

Bạn có đang sử dụng giấy hấp thụ độ ẩm không?

Hãy thay bằng giấy thích hợp.  
Thay đổi cài đặt của <Loại Giấy> thành cài đặt cho giấy mỏng hơn. Ví dụ, nếu cài đặt hiện tại là <Giấy Trơn 1>, hãy thay đổi thành <Giấy Mỏng 1>.
Thay đổi cài đặt của <Chỉnh Sửa Quăn Giấy>. Hiệu quả cải thiện mạnh hơn với <Chế độ 2> so với <Chế độ 1>. Trước tiên hãy thử với <Chế độ 1>.  
LƯU Ý
Cài đặt một hiệu ứng cải thiện nhiều hơn có thể làm cho bản in bị mờ hoặc tốc độ in chậm hơn.

Bạn có đang sử dụng máy trong môi trường có độ ẩm cao không? (LBP664Cx)

Cài đặt <Giảm Vết Bẩn Cố Định Mực 2> thành <Chế độ 1> có thể giải quyết vấn đề.  
LƯU Ý
Nếu bạn cài đặt thành <Chế độ 1>, bản in có thể bị mờ.