> Thông báo và mã lỗi > Biện Pháp Xử Lý cho Từng Thông Báo
51SC-004

Biện Pháp Xử Lý cho Từng Thông Báo

Kiểm tra như sau để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khả thi cho từng thông báo.
Thông báo xuất hiện trên màn hình hiển thị khi không thể thực hiện thao tác do lỗi xảy ra trong quá trình in hoặc không đủ bộ nhớ.
Có thể đang dùng hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon. Không thể hiển thị chính xác lượng mực trong hộp.
In Đen Trắng bị hạn chế. Chỉ in Màu khả dụng./In Đen Trắng bị hạn chế. Chỉ có thể in Màu.
Hộp mực đen đã đến giới hạn tuổi thọ.
Không thể phân tích chứng nhận của máy chủ xác nhận.
Không thể tìm thấy điểm truy cập.
Không thể in. Có thể đang lắp hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Không thể in dữ liệu Nhận.
Không thể nhận biết hình.
Lỗi Truyền Thông Hộp Mực Không thể in. Có thể đang dùng hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Lỗi Truyền Thông Hộp Mực Có thể đang dùng hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Lỗi truyền thông hộp mực. Không thể in. Có thể đang lắp hộp mực giả hoặc không chính hãng Canon.
Thay đổi mật mã xác nhận.
Kiểm tra cài đặt xác nhận.
In Màu bị hạn chế. Chỉ in Đen Trắng khả dụng.
Không thể kết nối.
Không thể kết nối. Kiểm tra cài đặt PSK.
Không thể kết nối. Thiết bị sẽ khởi động lại.
Không thể kết nối. Số lượng thiết bị tối đa có thể kết nối với điểm truy cập đã đạt giới hạn./Không thể kết nối. Số th.bị t.đa có thể k.nối tới điểm truy cập đã đạt giới hạn
Không thể kết nối bằng Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính. Thiết bị sẽ khởi động lại.
Không thể kết nối bằng LAN không dây. TẮT và BẬT nguồn chính, sau đó cấu hình lại cài đặt.
Không thể kết nối bằng WPS. Vui lòng chờ, sau đó cấu hình lại cài đặt.
Không thể phát hiện bất kỳ kết nối từ thiết bị không dây.
Không thể thực hiện làm sạch.
Không thể thực hiện chỉnh sửa.
Không thể thực hiện xác nhận Hệ Thống Mở. Kiểm tra cài đặt WEP./Ko thể thực hiện xác nhận Hệ Thống Mở. Kiểm tra cài đặt WEP.
Không thể thực hiện xác nhận Mã Khóa Chia Sẻ. Kiểm tra cài đặt WEP./Không thể thực hiện xác nhận Mã Khóa Chia Sẻ. Kiểm tra cài đặt WEP.
Hộp mực lục lam đã đến g.hạn tuổi thọ.
Đã ngắt Kết Nối Trực Tiếp.
Kết Nối Dễ Dàng qua Máy Tính đã kết thúc do hết giờ Thiết bị sẽ khởi động lại./KNối DDàg qua M.Tính đã k.thúc do hết giờ T.bị sẽ k.động lại.
Giới hạn tuổi thọ hộp mực./Giới Hạn Tuổi Thọ HMực
Lỗi Xác Nhận Google Cloud Print
Lỗi Truyền Thông Google Cloud Print
Google Cloud Prt k khả dụg.Lỗi x.nhận máy chủ
Google Cloud Prt k khả dụg.Lỗi t.thôg máy chủ
Đã nhập số ký tự không đúng/ký tự không hợp lệ.
Đã bật Khóa Mã Khóa.
Nạp giấy.
Mức Hộp Mực Thấp
Hộp mực đỏ tươi đã đến giới hạn tuổi thọ.
Bộ nhớ đầy. Kiểm tra thông tin lỗi bằng
Bộ nhớ đầy. Vui lòng t.hành cv in an toàn.
Bộ Nhớ Đầy (In An Toàn)
Bộ Nhớ Đầy (Bỏ Qua Lỗi)
Bộ nhớ đầy.
Bộ nhớ trung gian bị hạn chế.
In Bộ Nhớ Trung Gian bị hạn chế.
Không Có Giấy
Không có hồi đáp từ điểm đích.
Không có hồi đáp từ máy chủ./Máy chủ không hồi đáp.
Kẹt giấy.
Cài Đặt Giấy và Cỡ Được Nạp Kô Phù Hợp
Chuẩn bị hộp mực.
Chuẩn bị hộp mực đen.
Chuẩn bị hộp mực lục lam.
Chuẩn bị hmực đỏ tươi.
Chuẩn bị hộp mực vàng.
Việc in bị hạn chế.
Đặt thông tin xác nhận chính xác.
Đặt thông tin cần thiết cho xác nhận.
Cỡ/C.Đặt Không Phù Hợp
Chứng nhận của máy chủ xác nhận đã hết hạn.
Chứng nhận của máy chủ xác nhận không chính xác.
Bộ nhớ đầy.
Số ký tự được nhập vào là ký tự được dùng không chính xác hoặc không hợp lệ.
Mã khóa WEP không được đặt chính xác. Kiểm tra cài đặt WEP.
Dùng UI Từ Xa để đặt thông tin cần thiết cho xác nhận./Dùng UI Từ Xa để đặt thông tin cần thiết cho xác nhận.
Hộp mực vàng đã đến giới hạn tuổi thọ.