> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Nếu Kẹt Giấy Liên Tục
51SC-02E

Nếu Kẹt Giấy Liên Tục

Nguyên nhân có thể là do có mảnh giấy vụn hoặc vật lạ bên trong máy hoặc giấy không được nạp đúng cách. Kiểm tra như sau.

Có mảnh giấy vụn hoặc vật lạ bên trong máy không?

Kiểm tra xem có mảnh giấy vụn hoặc vật lạ bên trong máy hay không.

Giấy có được nạp đúng cách không?

Làm tơi giấy kỹ để các tờ giấy không bị dính với nhau.
Kiểm tra xem giấy có được nạp chính xác không.  
Kiểm tra xem số lượng tờ giấy nạp vào có thích hợp hay không và giấy được sử dụng có thích hợp hay không.

Có phải kẹt giấy xảy ra trong khi in ở mặt sau của giấy đã được in (in 2 mặt thủ công) không?

Làm phẳng các phần cong trên giấy đã in.
Chọn ô đánh dấu [In trên Mặt Khác] trong thẻ [Nguồn Giấy] của trình điều khiển máy in. [In trên Mặt Khác] có thể không được hiển thị tùy thuộc vào cài đặt trình điều khiển máy in. Để biết thêm về cách hiển thị phần này, vui lòng xem hướng dẫn về trình điều khiển có liên quan trên trang web hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
QUAN TRỌNG
Để in ở mặt sau của giấy in, bạn chỉ có thể sử dụng giấy đã được in bằng máy này. Không sử dụng giấy đã được in bằng máy in/máy đa chức năng khác với máy này.

Có xảy ra hiện tượng kẹt giấy khi in trên giấy được nạp trong cassette feeding module tùy chọn không?

Tháo ra rồi sau đó lắp lại cassette feeding module.