> Các Vấn Đề Khác > Tiếng Ồn Lạ Phát Ra Khi Máy Khởi Động hoặc Trong Khi In
51SC-040

Tiếng Ồn Lạ Phát Ra Khi Máy Khởi Động hoặc Trong Khi In

Nguyên nhân có thể là vật lạ vẫn còn bên trong máy hoặc không sử dụng giấy phù hợp. Kiểm tra như sau.
LƯU Ý
Mặc dù tiếng ồn lớn hoặc tiếng ồn đột ngột có thể xảy ra trước đó, trong khi hoặc sau khi in, nhưng đây không phải là sự cố cũng không phải là máy có trục trặc.

Có mảnh vụn hoặc túi nhựa hoặc bất kỳ vật lạ nào khác bên trong máy không?

Kiểm tra xem có mảnh vụn hoặc túi nhựa hoặc bất kỳ vật lạ nào khác bên trong máy hay không.

Bạn có đang sử dụng giấy thích hợp không?

Kiểm tra loại giấy có thể sử dụng, và thay thế bằng loại giấy thích hợp.

Giấy có được nạp đúng cách không?

Kiểm tra xem giấy có được nạp chính xác không.  

Các hộp mực in đã được lắp đúng chưa?

Lắp lại các hộp mực in.  

Bạn có đang sử dụng hộp mực chính hãng của Canon không?

Chỉ nên sử dụng hộp mực chính hãng của Canon để thay hộp mực.