> Vấn Đề Thường Gặp > Đèn báo lỗi sáng liên tục hoặc sáng nhấp nháy
51SC-002

Đèn báo lỗi sáng liên tục hoặc sáng nhấp nháy

Nếu xảy ra lỗi, đèn báo lỗi sẽ sáng liên tục hoặc sáng nhấp nháy. Kiểm tra như sau.

Giấy có được nạp đúng cách không?

Kiểm tra xem giấy có được nạp chính xác không.  

Đã xảy ra kẹt giấy?

Kiểm tra xem có xảy ra kẹt giấy không. Nếu có kẹt giấy, sẽ có thông báo hiển thị trên màn hình. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để lấy giấy bị kẹt ra.

Có thông báo nào hiển thị trên màn hình không?

Nếu có vấn đề xảy ra, sẽ có thông báo hiển thị trên màn hình. Đảm bảo có các biện pháp xử lý được đề xuất trong thông báo.

Khởi động lại máy.

TẮT máy, chờ ít nhất 10 giây, và BẬT lại máy.
LƯU Ý
Khi đã xử lý được vấn đề, đèn báo Lỗi sẽ tắt và màn hình trở về màn hình Các Tính Năng Cơ Bản. Nếu lỗi vẫn không thể khắc phục, vui lòng liên hệ với đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương hoặc liên hệ qua đường dây điện thoại trợ giúp của Canon.