> Vấn Đề Về Mạng > Không Thể Kết Nối Với Mạng
51SC-00C

Không Thể Kết Nối Với Mạng

Nguyên nhân có thể là do việc lựa chọn cổng hoặc cài đặt địa chỉ IP không đúng. Hãy kiểm tra như sau.
Đồng thời xem các mục bên dưới.

Các cổng đã được chọn đúng chưa?

Kiểm tra cài đặt cổng.
Khi không có cổng thích hợp, hãy tạo một cái bằng trình điều khiển máy in.  

Đã đặt đúng địa chỉ IP chưa?

Tiến hành kiểm tra kết nối để kiểm tra xem địa chỉ IP đã được đặt đúng chưa.
Trong môi trường DHCP, địa chỉ IP sẽ được ự động lấy về. Kiểm tra xem địa chỉ IP hiện tại có được đặt đúng chưa. Nếu địa chỉ IP không được đặt đúng, hãy kiểm tra xem chức năng DHCP của bộ định tuyến hoặc điểm truy cập có được bật chưa.  
LƯU Ý
Theo mặc định của nhà máy, <DHCP> và <IP Tự Động> đều được kích hoạt để máy tự động nhận địa chỉ IP.

Phần địa chỉ mạng con của địa chỉ IP của máy và địa chỉ IP của máy tính có khớp với nhau không?

Nếu địa chỉ mạng phụ không khớp, hãy chỉnh cho chúng khớp nhau bằng cách thay đổi địa chỉ IP của máy và máy tính.  

Giao tiếp không bị giới hạn bởi tường lửa trên máy tính của bạn phải không?

Nếu nhập sai địa chỉ IP hoặc địa chỉ MAC, bạn sẽ không thể truy cập máy. Trong trường hợp đó, bạn cần sử dụng bảng điều khiển vận hành để cài đặt <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4>, <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6>, hoặc <Bộ Lọc Địa Chỉ MAC> thành <Tắt>.

Nếu máy TẮT và sau đó BẬT lại, có bị vô hiệu hóa giao tiếp không?

Khi máy TẮT rồi mở lại, có thể máy sẽ được gán một địa chỉ IP khác với địa chỉ đã được sử dụng. Khi sử dụng DHCP, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn và thực hiện một trong các cài đặt sau.
Cài đặt <Cập Nhật Động DNS> thành <Bật> trên máy.  
Thực hiện cài đặt sao cho luôn gán cùng một địa chỉ IP mỗi khi khởi động máy.