> Vấn Đề Về Việc In > Giấy Trắng Là Đầu Ra
51SC-018

Giấy Trắng Là Đầu Ra

Kiểm tra trạng thái của hộp mực in.

Các hộp mực in đã được lắp đúng chưa?

Càii đặt lại các hộp mực.  

Hộp mực in đã hết thời hạn sử dụng?

Kiểm tra lượng mực còn lại trong hộp mực.