> Vấn Đề Về Việc In > Không Thể In
51SC-015

Không Thể In

Nguyên nhân có thể là do có sự cố với dữ liệu in hoặc trình điều khiển máy in. Kiểm tra như sau.
Một nguyên nhân có thể khác là do có sự cố với kết nối mạng hoặc USB. Kiểm tra xem kết nối có đúng không.

Giấy có được nạp đúng cách không?

Kiểm tra xem giấy có được nạp chính xác không.  

Bạn có thể in trang thử của Windows không?

Nếu bạn có thể in trang thử của Windows, thì không có vấn đề gì với máy hoặc điều khiển máy in. Kiểm tra cài đặt in trong ứng dụng của bạn.  

Tên tập tin của tài liệu cần in có quá dài không?

Khi bạn gửi một lệnh từ máy tính đến máy, lệnh này sẽ được gửi với tên được tạo dựa trên tên tập tin của tài liệu và tên của ứng dụng được sử dụng để in. Một tên lệnh quá dài sẽ dẫn đến việc gửi không đúng cách, vì vậy hãy đảm bảo rằng tên tập tin tài liệu không quá dài.

Bạn có đang sử dụng phần mềm an ninh hoặc phần mềm tương tự không?

Đảm bảo rằng việc in không bị hạn chế bởi phần mềm an ninh và các phần mềm hạn chế khác.

Không bị thất bại khi bạn cố gắng in một tài liệu chỉ định hoặc in từ một ứng dụng cụ thể phải không?

Tạo tài liệu được đề cập từ đầu hoặc nhập nội dung tài liệu vào một tập tin mới rồi sau đó thử in lại.
Kiểm tra xem tài liệu có thể in từ một ứng dụng khác không. Nếu kết quả thành công, nghĩa là có vấn đề với ứng dụng gốc. Liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.

Không có vấn đề gì với trình điều khiển máy in phải không?

Cài đặt lại trình điều khiển máy in.  
Kiểm tra xem cỡ giấy hoặc cỡ xuất ra có được đặt đúng chưa.
Kiểm tra xem đã bật chức năng giao tiếp hai chiều chưa. Nếu đã tắt, bật lên rồi khởi động lại máy tính.  

Không có lệnh còn lại chưa hoàn thành?

Nếu việc in bị gián đoạn vì bất kỳ lý do gì, lệnh in sẽ vẫn còn trong máy như dữ liệu đang chờ in. Trong trường hợp này, máy có thể không hoạt động hoặc phản hồi ngay cả khi máy nhận được lệnh in mới. Xóa lệnh còn lại, rồi thử in lại.  

Bạn có đang in bằng lệnh lpr không?

Để liên tục in dữ liệu PDF bằng cách sử dụng lệnh lpr, từng lệnh in một theo cài đặt <Hết Giờ>.  

Đã xảy ra lỗi?

Để xác định xem có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong in hay không, hãy kiểm tra Nhật Ký Công Việc.  

Bạn có thể in từ các máy tính khác không?

Nếu bạn cũng không thể in từ máy tính khác, vui lòng liên hệ với đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương hoặc liên hệ qua đường dây điện thoại trợ giúp của Canon.