> Vấn Đề Về Việc In > Không Hiển Thị Tài Liệu Trong Màn Hình Lựa Chọn Tập Tin (In An Toàn)
51SC-017

Không Hiển Thị Tài Liệu Trong Màn Hình Lựa Chọn Tập Tin (In An Toàn)

Khi phần trống trong bộ nhớ còn ít, tài liệu sẽ không được hiển thị trên màn hình chọn tập tin. Kiểm tra như sau.
Nếu đang có công việc trong danh sách chờ, hãy đợi cho đến khi công việc được hoàn tất.
Nếu tài liệu bảo mật được lưu trong bộ nhớ, hãy in tài liệu được bảo mật đó.
Đối với tài liệu gồm nhiều trang, hãy chia thành nhiều phần trước khi in.
Giảm độ phân giải in.