> Vấn Đề Về Việc In > Dường Như Việc In Bị Chậm
51SC-016

Dường Như Việc In Bị Chậm

Nguyên nhân có thể là do phần trống trong bộ nhớ có thể còn ít. Kiểm tra như sau.
LƯU Ý
Các hiện tượng sau nằm trong số các đặc tính của máy và do đó chúng không phải là sự xuất hiện của các bất thường.
Mất một lúc cho đến khi trang đầu tiên được in.
Tốc độ in có thể chậm hơn tùy theo hướng của giấy được nạp. Nếu có thể, hãy thay đổi hướng giấy.
Sau một phiên in liên tục hoặc in trên giấy hẹp, tốc độ in giảm hoặc in bị tạm dừng để cho phép điều chỉnh nhiệt độ của bộ phận chính hoặc điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
Khi in bị tạm dừng, xin đợi một lúc. Khi điều chỉnh hoàn tất, tiếp tục in.

Bạn có đang sử dụng chức năng In An Toàn không?

Nếu bạn đang không sử dụng chức năng In An Toàn, bạn nên cài đặt <Sử Dụng In An Toàn> thành <Tắt>.