> Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul > Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan
51RJ-035

Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan

Jika hasil pencetakan tidak memuaskan, cuba kemungkinan penyelesaian yang berikut.
Kotoran dalam mesin boleh menjejaskan hasil cetakan. Lakukan penjagaan dan pembersihan untuk mesin dahulu.